32 26 64 35 kredeni@kredeni.no
Kredeni inkasso

Premium inkasso og kredittsikring

Under ledelse av advokat

Vår inndrivelsesprosess/inkasso finner sted under daglig ledelse og overvåkes kontinuerlig av advokat.

Inkorporert i inndrivelsesprosessen ytes det fortløpende rådgivning fra advokat uten ekstra kostnad for våre kunder. Særlig viktig blir dette i forbindelse med innsigelser mot kravet. Korrekte råd øker sannsynligheten for en raskere inndrivelse.

Er det nødvendig å benytte advokat på en inkassosak, vil overgangen skje sømløst. Denne overgangen er kostnadsfri for våre kunder.

Bransjekompetanse

Kredeni AS arbeider kontinuerlig med kvalitetssikring av inndrivelsesprosessen, inkasso og rådgivning.

Kvalitet sikres ved at våre rådgivere har inngående bransjekompetanse på det virksomhetsområdet kravet stammer fra, eksempelvis bygg og anlegg.

Kredeni AS legger vekt på at inndrivelsesprossen tilpasses den bransje kravet stammer fra.

Individuell tilpasning og oppfølging

I tillegg til bransjetilpasset inndrivelse ser Kredeni AS at den enkelte kunde kan ha særskilte krav og behov som hensyntas ved individualisert  inndrivelserutine/inkasso.

Våre kunder får tilgang til en webbasert oversikt over sine saker og vår behandling av disse.

Ved behov gjennomfører Kredeni AS møte med  kunden for å kartlegge indviduelle behov.

Business to business solution

Mange av våre kunder lever av langsiktige relasjoner med andre næringsdrivende.

I de tilfeller hvor våre kunder har krav mot en forretningsforbindelse, kreves det derfor en særskilt tilpasset inndrivelseprosess.

Vår business to business solution innebærer at våre rådgivere benytter tilpassede rutiner og verktøy i slike saker.

 

Bli kunde raskt og enkelt – ha kontroll fra første purring.

Øke inntjening … etter inntrådt  forfall og hvor kravet ikke er betalt, overtar vi oppfølgningen ved å purre betaling. Kunden kan ha fokus på inntektsbringende oppgaver som kan øke inntjeningen.

Øke likviditet … erfaring viser at ubetalte fordringer både betales oftere og raskere dersom kreditor har satt ut innkrevningen til et inkassoselskap.  Oftere og raskere innbetaling av utestående krav øker kundens likviditet.

Mindre kostnader … kunden eller kundens regnskaps- eller kredittavdeling trenger ikke følge opp ubetalte kravet. Dette frigjør ressurser og er kostnadsbesparende.

Hos Kredeni AS kan man raskt og enkelt bli kunde ved å ta kontakt med oss eller benytte vårt spesialtilpassede og sikre webregisteringssystem.

Vi har ingen registreringsavgift eller andre gebyr. Vi ønsker alle kunder velkommen uansett størrelse, omsetning og antall fakturautsendelser.

Som kunde av Kredeni AS for man kostnadsfritt mulighet til å logge seg inn på sitt eget webområde, hvor man får full oversikt over egne inkassosaker og vår behandling av disse. Denne tilgangen våre inkassotjenester gis straks man er registret som kunde. Vi gjør inkasso enkelt for kunden.

 

For Kredeni AS har det vært en avgjørende målsetning at våre kunder skal kunne overføre sine inkassosaker raskt, enkelt og uten unødig merarbeid.

Det er derfor etablert ulike løsninger for registrering av forfalte krav i vårt system.

Kredeni AS finner den integrasjonen som er best tilpasset og tidseffektiv for den enkelte kunde.

Kunden kan registrere sine krav umiddelbart etter registrering som kunde.

 

Ønsker din bedrift å bli kunde?

Har du spørsmål om mottatt krav?

Vårt nettbaserte verktøy for kunder.

Garantert et minimum av aktiviteter

 

Ved unnlatt betaling av kravet garanteres våre kunder et visst minimum av inndrivelsesaktiviteter.

Kredeni AS har utarbeidet gode inndrivelserutiner og -prosesser, og jobber kontinuerlig med å sikre at våre kunder til enhver tid skal få beste mulig  tjenester som kan tilbys i markedet.

Våre systemer muliggjør en effektiv innkrevning og gir våre kunder et godt og lett tilgjengelige arbeidsverktøy. Dette gir god kontroll og oversikt  over løpende aktiviteter og status på utestående krav.

 

Nettbasert verktøy for våre kunder

 

Her kan kunden blant annet få:

 • Ulike rapporter
 • Statistikk
 • Innsyn i saksbehandlingen
 • Oversikt over forfallsliste – for raskest mulig inndrivelsesprosess
 • Mulighet for direkte kommunikasjon med saksbehandler
 • Flerkundetilgang for blant annet regnskapsførere

Kostnadsfritt

 

Det koster ingen ting å bli kunde eller registrere en sak.

Det er:

 • Ikke etableringsgebyr
 • Ikke abonnementsavgift
 • Ikke saksgebyr
 • Ikke volumkrav
 • Ingen omsetningsgrense

Våre kjerneverdier

Kompetanse og profesjonalitet

Vi skal levere kvalifisert bransjekompetanse tilpasset våre kunder og den enkelte sak. Det skal gi oss best mulig gjennomføringsevne, en mest mulig effektiv innkrevning/inkasso for våre kunder og en god kommunikasjon med skyldneren.

Respekt og forståelse

I inndrivningen skal både våre kunder og skyldnere bli møtt med respekt og forståelse. Vår tjeneste skal være et verktøy som bidrar til stimuli for å øke forretningsmuligheter for våre kunder.

w

Ryddig og tilgjengelig

Våre ansatte skal opptre ryddig, ovenfor både skyldnere og våre kunder. Våre tjenester skal være lett tilgjengelig  – uavhengig av kundens størrelse. Kunde og skyldner skal ha tillit til Kredeni AS.

%

Oppfølging

%

Faglig kompetanse

%

Individuell tilpasning

%

Tekniske løsninger

Kom i kontakt med oss.