32 26 64 35 kredeni@kredeni.no

Informasjonsside for kunder av Kredeni - MERVERDIAVGIFT

Nedenfor finner du linker til de forskjellige informasjonskategoriene. Husk passordet til disse sidene er: 1godrutine

Informasjon om merverdiavgift på våre tjenester

Det skal som hovedregel beregnes merverdiavgift på purregebyrer, provisjon og inkassosalær.

Fremgangsmåte ved beregning av merverdiavgift når kreditor er registrert i merverdiavgiftregisteret:

  • Kreditor belastes for inngående merverdiavgift på purre-/inkassotjenester
  • Kreditor belastes merverdiavgift på inkassosalæret som debitor betaler.
  • Kreditor bokfører mva. på tjenester og salær som inngående merverdiavgift og krever fradrag for dette. Slik blir mva. ikke en kostnad i forbindelse med inndrivingen.
  • Debitor belastes salær etter tabell 3.

Fremgangsmåte ved beregning av merverdiavgift når kreditor ikke er registrert i merverdiavgiftregisteret:

  • Kreditor belastes for inngående merverdiavgift på inkassotjenester, uten å få får ikke fradrag for dette.
  • Kreditor skal ikke belastes merverdiavgift av puuregebyr/inkassosalæret som blir betalt av debitor.
  • Debitor skal betale salær etter satstabell 4.

Om salærsatsene

Det finnes to salærsatser:

  1. Salær etter tabell 1 eller 3 skal benyttes når fordringshaver driver mva.-pliktig virksomhet. Da er han fradragsberettiget og kan føre inngående merverdiavgift til fradrag i sitt regnskap.
  2. Salær etter satstabell 2 eller 4skal benyttes når fordringshavers virksomhet ikke er mva.-pliktig. I dette tilfellet skal skyldner belastes for mva., og salæret vil dermed øke med 25%. Dette da debitor skal dekke alle nødvendige inndrivingskostnader.

Oppdaterte satser og tabeller ligger her: Salær og gebyrer 

Det er Finanstilsynet som fastsetter de maksimale salærene som kan belastes debitor. Inkassosalæret øker i takt med størrelsen på fakturakravet.