32 26 64 35 kredeni@kredeni.no

Takk for at du kontakter oss i sakens anledning.

For at vi skal kunne bistå på best mulig måte, ber vi om at du fyller inn informasjonen nedenfor.

Betalingsutsettelse

Betalingsutsettelse kan gis i særskilte tilfeller hvor du som skyldner ikke har mulighet til å betale akkurat til forfall, men er konkrete utsikter til å klare betalingen om det gis en tidsbegrenset utsettelse. Betalingsutsettelse har i utgangspunktet uheldige konsekvenser da det vil påløpe ytterligere renter og således medfører at du må betale mer enn det opprinnelige beløpet.

Uenighet om krav (omtvistet krav)

Er du uenig i kravet som du har mottatt purring på, ber vi deg ta kontakt med oss umiddelbart. Det kan for eksempel være at du ikke har mottatt varen kravet stammer fra eller at en tjeneste kravet stammer ikke er tilfredsstillende utført eller lignende. Om vi anser slike innsigelser som åpenbart grunnløse, vil inndrivelsen ikke bli stanset.

Er ikke innsigelsene åpenbart grunnløse, blir kravet å anse som omtvistet. Saken vil da ikke bli inndrevet gjennom ordinær inkasso, men bli oversendt forliksrådet. Dette skjer ved at du vil bli innklaget for det aktuelle forliksråd. Saken vil da avgjøres ved rettslig avgjørelse i forliksrådet eller en eventuelt høyere rettsinstansen dersom så blir aktuelt.

 

Nedbetalingsordning

Før du eventuelt sender en forespørsel om nedbetaling, er det fornuftig å foreta en vurdering av din økonomiske situasjon. Nedbetaling innebærer at du gjennom å utsette utbetalingen av hele beløpet påtar deg rentekostnader for det til en hver tid utestående beløp. Det vil alltid lønne seg å bli kvitt gjeld om man kan få det til.

Om du ikke har mulighet til å betale alt nå, er det likevel bedre å få satt i gang en reduksjon av gjelden gjennom nedbetaling enn å ikke foreta seg noe. Nedbetaling av gjeld kan sies å være den sikreste formen for sparing. Våre saksbehandlere kan bistå deg med å komme frem til en fornuftig løsning.

Hvordan kan man få purring uten å ha mottatt faktura?

Kredeni AS vil kun sende ut purring hvor et krav hos en av våre kunder ikke har betalt inne forfall. Det betyr ikke at feil ikke kan skje. Har du mottatt en purring uten først å ha mottatt faktura, ber vi deg kontakt oss så snart som mulig. Det kan være at opprinnelige faktura har vært sendt til feil adresse, at noe har oppstått i postgang eller at det har skjedd en registreringsfeil hos kreditor. I slike tilfelle vil vi sørge for at forholdet rettes opp umiddelbart.

Saksbehandling

Alle saker vil blir vurdert individuelt i tråd med de lover og retningslinjer som gjelder for inkassovirksomhet. Vær oppmerksom på at henvendelser om betalingsutsettelser, nedbetalingsordninger og lignende ikke automatisk vil aksepteres. Våre saksbehandlere vil vurdere slik henvendelser basert på de fremkommende fakta.

Innkommende henvendelser til oss vil bli behandlet fortløpende. Vi kan ikke gi noen fast tidsestimat på svar-/behandlingstid, da dette vil variere noe i forhold til antall saker og deres karakter. Vi lover derimot at vi tar tak i sakene så raskt som mulig.

For å korte ned behandlingstiden anbefaler vi på det sterkeste å foreta alle henvendelser skriftlig og helst ved å benytte kontaktskjema ovenfor.