32 26 64 35 kredeni@kredeni.no

Informasjonsside for kunder av Kredeni - Råd og tips

Nedenfor finner du linker til de forskjellige informasjonskategoriene. Husk passordet til disse sidene er: 1godrutine

Hos Kredeni ønsker vi å gjøre våre kunder litt smartere enn de andre…

På denne siden vil vi derfor forsøke å komme med ulik informasjon mm. som kan være nyttig for våre kunder.

Tekst som kan/bør settes inn i faktura/betalingsbetingelser

For å muligens øke sansyneligheten  for rettidig betaling og samtidig gi en “heads up” til kunde, kan følgende tekst være fornuftig å ha på fakturaer:

Betalinger som ikke er gjort innen forfall overføres automatisk til inkassoselskapet Kredeni AS for inndrivelse. Blir betalingsfristen overskredet vil du motta en purring med et purregebyr fra Kredeni AS. Renter og gebyrer vil bli tillagt i henhold til gjeldende norske regler og praksis.
Kredeni AS følger opp alle våre betalinger. Befriende betaling kan kun skje ved betaling til Kredeni AS. 

 

 

Det er lurt å sende oppdragsbekreftelse

Ved å sende en oppdragsbekreftelse, vil man kunne unngå misforståelser og potensielle konflikter i ettertid. Nedenfor er et eksempel på en meget enkel oppdragsbekreftelse for f.eks konsulentvirksomhet:

Ditt firma AS

xxxxx, xxxDrammen, Norge

Telefon: 0xxxxx

E-postadresse: post@dittfirma.no

NO xxx xxx xxMVA

Adressat:

[Navn]

[adresse]

[postnummer]

 

OPPDRAGSBEKREFTELSE

Oppdragsgiver

Navn:                          [Navn]

Postadresse:              

Oppdragstaker

Navn:                          

Postadresse:              

Prosjektansvarlig:       [Navn]

E-postadresse:    [e-post]

Prosjektdetaljer

Navn:                          [kort beskrivelse]

Startdato:                    2

Betingelser

Timepris eks. mva:  xxx,00

 [+ ev andre betingelser]

Fakturering

Fakturaforfall:        14 dager. Betalinger som ikke er gjort innen forfall overføres automatisk til Kredeni AS for inndrivelse.

Fakturamottaker: [navn og adresse]

 

Sted/Dato: Drammen [dd.mm.aaaa].

 

 

[Formstack id=2118310 viewkey=vSkjy0K8rn]